fbpx
Skip to main content

Jury

De deelnemende huizen worden beoordeeld door de vakjury: Ad Straub (TU Delft), Annemarie Küppers (BZK), Jappe Zijlstra (Milieu Centraal), Annemarie van Doorn (DGBC) en Harm Valk (Nieman Adviseurs). Deze juryleden hebben ontzettend veel kennis en ervaring in huis als het gaat om het verduurzamen van huizen. Ad Straub, hoogleraar op de Technische Universiteit in Delft, zal de jury voorzitten.


Ad Straub

Universitair hoofddocent | TU Delft, faculteit bouwkunde

Annemarie Küppers

Hoofd afdeling energietransitie en klimaatadaptatie gebouwde omgeving | Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Jappe Zijlstra

Strategisch onderzoeker | Milieu Centraal

Annemarie van Doorn

Directeur en mede-oprichter | Dutch Green Building Council

Harm Valk

Adviseur energie & duurzaamheid in de gebouwde omgeving | Nieman Raadgevende Ingenieurs

Ad Straub

Universitair hoofddocent | TU Delft, faculteit bouwkunde

”Mooie, werkende voorbeelden met de inspirerende verhalen die daarbij horen geven het zetje dat anderen nodig hebben om te zien wat kan en aan de duurzame slag te gaan.”

Annemarie Küppers

Hoofd afdeling energietransitie en klimaatadaptatie gebouwde omgeving | Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

”Ik ben blij en vereerd om jurylid te mogen zijn. Zo krijg ik namelijk een kijkje in de keuken van huiseigenaren en leer ik nog beter waar zij mee bezig zijn, welke innovatieve oplossingen ze verzinnen en toepassen om hun woningen duurzamer te krijgen. Bovendien ben ik benieuwd naar welke materialen huiseigenaren gebruiken, of ze hierbij ook letten op circulaire materialen en meer natuurlijke materialen.”

Jappe Zijlstra

Strategisch onderzoeker | Milieu Centraal

”Praktische voorbeelden zijn een uithangbord voor verduurzaming. We kunnen wel gelijk hebben met onze adviezen, maar om in actie te komen moeten bewoners ook  geloven dat het in hun situatie gaat werken. Goede voorbeelden verlagen de drempel voor anderen om ook over onzekerheden heen te stappen en nieuwe dingen te proberen. Enthousiasme van anderen werkt aanstekelijk.”

Annemarie van Doorn

Directeur en mede-oprichter | Dutch Green Building Council

”De ‘harde groene’ uitdagingen bij de verduurzaming van huizen zijn duidelijk. Bij de aanpak daarvan moeten ook aandacht zijn voor sociaal-maatschappelijke onderwerpen, zoals energiearmoede, hittestress en gezondheid. Samenwerking en goede voorbeelden zijn van belang om een duurzame leefomgeving te realiseren voor iedereen.”

Harm Valk

Adviseur energie & duurzaamheid in de gebouwde omgeving | Nieman Raadgevende Ingenieurs

”Het is volgens mij belangrijk dat voorbeeldprojecten voorzien worden van een (positief) kritische noot: wat is goed gedaan, wat kan beter. Daarbij word ik zelf altijd geïnspireerd door goede praktijkvoorbeelden.”